Հոդվածներ՝ Տուրիզմ

Տուրիզմը Հայաստանում առավել գրավիչ բիզնես ուղղություններից է, որում կատարվող ներդրումները վերջին տարիներին էապես աճել են՝ թույլ տալով Հայաստանին ներկայանալ ավելի գրավիչ եղանակով